Asfalt Serimi

Asfalt Serimi

Hazırlanan bitümlü karışım, istenilen genişlik, boyuna ve enine eğim ile belirli bir kalınlıkta homojen bir yüzey yapısı verecek şekilde uygun özellikteki sericilerle serilmektedir.

Şematik donanımı burada verilmiş olan asfalt sericisi – Finişer, çekici ünite ve serici ünite (tabla) olmak üzere iki kısımda oluşur. Çekici ünite finişere hareket sağlayan kısımdır ve kamyondan asfaltın serici haznesine boşaltılması sırasında kamyonu iter. Ayrıca çekici ünite, karışımı sericinin önündeki hazneden arkadaki helezonlara nakleder. Sericiye yanlarındaki birer noktadan bağlanmış olan serici tabla serilen asfaltın üzerinde hareket eder. Tabla serilen karışım üzerinde ilerlerken asfalt karışımının ön sıkıştırmasını sağlar ve yüzey dokusunu oluşturur.

Serim hızı taşınan karışıma göre ayarlanarak, sabit bir hızda serimin sürekliliği sağlanır. Bir kerede serilip sıkıştırılacak tabaka kalınlığı karışımın en büyük tane boyutuna göre belirlenir. Karışımın segregasyona uğramadan serilmesi sağlanır. Genel bir kural olarak asfalt serilecek yüzey donmuş ve ıslak olmamalı, kar ve buz bulunmamalı ve y ağışlı havalarda serim yapılmamalıdır.

Hemen Arayın